• Roční téma Animek

   Tématem roku 2014 je DESATERO Božích přikázání - každá animovaná mše svatá a každý měsíc bude na téma jednoho přikázání. Nečekej jen na "šestku" a přijď nás podpořit právě teď! Přijeď na Vranov!

   Každá mše začíná vždy v 18:30 v kostele na Vranově.

   17. 1.  V jednoho Boha věřiti budeš.

   Mší svatou nás provede P. Robert "Robin" Mayer
    

   14.2. Nevezmeš jméno Boží nadarmo.

   Průvodcem pro druhé přikázání bude brněnský selesián Milan Všetula, SDB. Jak lépe strávit Valentýna než animkou?
    

   7.3. Pomni, abys den sváteční světil. 

   P. Marek "Orko" Vácha. Kdo by jej neznal alespoň z vyprávění? Molekulární biolog, genetik, teolog, kněz. V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na Antarktidu. V roce 2014 se účastní výpravy za důležitostí svátečního dne.
    

   4.4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.

   Do zbraně! pomoci ctít rodiče a nejen ty nám přijede armádní kaplan a vojenský kapitán P. Jan Pacner. Honza se v roce 2007 účastnil misí v Kosovu a jeho další mise míří na Vranov.
    

   16.5. Nezabiješ. 

   Nejspíš nejznámější jáhen brněnské farnosti a jediný jáhen našich animek v tomto roce. Majitel brněnského Střihorukého Edwarda (kadeřnictví na Dominikánské ulici), maskér filmu Amadeus, vyšetřující soudce Diecézního soudu v Brně a otec rodiny. V tomto roce nově i kazatel animovaných mší - P. Jan Špilar
    

   13.6. Nesesmilníš.

   Nejoblíbenější a nejkontroverznější téma dnešní doby nám přijede až z Rousínova objasnit kaplan a odborník na Starý zákon P. Stanislav Pacner.
    

   12.9. Nepokradeš.

   Ze vzdálených míst zpět domů. Lelekovický rodák P. Jarek Čupr, kněz a odborník na liturgii, je hlavním sekretářem brněnského biskupa. Na animku nám přijede povědět o sedmém přikázání.
    

   10.10. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.

   P. David Ambrož je kněz, milovník přírody a sportovec, jehož zálibou je lezení po skalách. Šest let pracoval u Telecomu a sám říká: "Byly časy, kdy jsem chodil za kostel". Dnes působí ve farnosti Rájec-Jestřebí v Brněnské diecézi a je vyhledávaným přednášejícím na setkání mládeže.
    

   7.11. Nepožádáš manželky bližního svého. 

    
   Husovický farář a františkán P. Filip Rathouský je velkým znalcem a milovníkem dobrého vína. Má vlastní profil na facebooku, velkého černého psa a neskutečný dar slova. 
    

   19.12. Nepožádáš statku bližního svého.

   Vysoký charismatický kněz P. Roman Kubín je známý především svým působením v Diecézním centru mládeže MAMRE v Osové Bítýšce nebo jako organizátor celostátních setkání mládeže. Nyní působí na Pastoračním středisku brněnské diecéze. Roman přijede (před)vánočně otevřít naše srdce pro jiný - lepší pohled na naše hnotné statky.