• První svíce: Ach, jmenuji se POKOJ. Prozařuji Vám zejména Vánoční dobu...

    Druhá svíce: Jmenuji se VÍRA, jsem dar života, milost Boží.

    Třetí svíce: Já jsem LÁSKA, jsem jediným skutečným divem světa.

    Čtvrtá svíce: Moje jméno je NADĚJE, svítím na cestu i když jsem malinká.