• Animované mše v Brně

   Ve slovníku cizích slov se píše, že "animovaný" znamená "živý, veselý, čilý, oživený". Už tomu rozumíte? Animovaná mše svatá je něčím oživená - hudbou, divadlem, průvodem s dary či vlastními přímluvami. Tyto animace by měly vést k hlubšímu pochopení a prožití mše svaté a samozřejmě neubírají na platnosti mše svaté.

   Jak vypadá animovaná mše svatá u nás?

   1) Je to platná mše svatá, ve které je zachováno pořadí: vstupní obřady, bohoslužba slova, bohoslužba oběti, závěrečné obřady.

   2) Mši prolínají tři tematické divadelní vstupy, zařazené po vstupní modlitbě, v kázání a po závěrečné modlitbě.

   3) Celou mši doprovází schola zpívající písničky převážně z Koinonie a Hosany.

   4) Animovaný bývá i obětní průvod, kdy kromě chleba a vína přinášíme i další předměty, které mají vždy určitou tematickou symboliku.

    

   A jak to všechno začalo?

   Kdysi v zimě roku 2005 se konal na Vranově tradiční farní víkend, jehož součástí bylo "Křeslo pro hosta" pro všechny starší třinácti let. Otázky se týkaly všeho možného, ale jedna z nich dala vzniknout pravidelným Animovaným mším svatým v naší farnosti. Ta otázka zněla asi takto: "Myslíš si, že když do kostela na mši svatou přivedu nevěřícího kamaráda, tak z toho bude něco mít?" A odpověď? "Víš, ony existují animované mše svaté, tam se hrají třeba hlavně kytarové písničky, přímluvy vychází z lidu, občas se setkáš i se scénkou... Jestli opravdu chceš nějakého nevěřícího kamaráda vzít takhle vzít do kostela, tak jsou v Líšni u Salesiánů..." Otec Pavel dovysvětlil, co host neřekl, a podotkl, že je jednodušší jít někam pryč, kde něco funguje, než začít tam, kde jsme teď. Noční diskuze nebrala konce a v lednu proběhla první animovaná mše v naší farnosti na téma "V jednoho Boha věřiti budeš!". Od té doby uběhlo už spoustu animovaných mší a s vaší i Boží pomocí ještě proběhne...